Chia sẻ thủ thuật , game gủng các kiểu mời bạn vào chơi.game offline cấu hình khủng

Thursday, March 14, 2013

TIVI HD LIVE

http://s2tv.tk/
Code mình viết gồm một số ít kênh HD đang kiểm thử - Anh em nào có yêu cầu kênh cm mình đáp ứng.
Gặp lôi gì thì cm bên dưới giúp mình phát .
Cảm ơn mọi người.