Chia sẻ thủ thuật , game gủng các kiểu mời bạn vào chơi.game offline cấu hình khủng

Friday, February 1, 2013

[HOT] 1 số forum share account nước ngoài bạn cần biết


Share tất cả các account, host download, account xxx,... và nhiều thứ khác.
để nhận được account, bắt buộc phải đăng kí tài khoản.
- Vào bài viết muốn lấy. comment + reply or Reputation.
-đa phần các account được xuất phát từ đây, lx.us cùng vào đây lấy luôn
=============.
http://crackingforum.com/free-premium-accounts/
http://www.crackingheaven.com/free-premium-accounts/index3.html
http://www.trteam.net/index.php
http://harbinetciler.net/
http://mollaborjan.com/vb/forumdisplay.php?f=109
http://www.crackhackforum.com/index.php
http://freeforall.ucoz.com/forum/3
VN:
www.zxc.vn/
http://vn2s.net/community/index.php
http://hkv.cc/HKV/
===============
Blog share account nước ngoài:
http://pregen.tk/premaccs.php
http://www.premium-login.com/2012/01/all-premium-accounts-you-need.html
http://www.coder143.com/
xxx:
http://iyal-premium.blogspot.com/
http://www.pornpassparadise.com/
http://www.passlot.com/
http://www.dailypassxxx.com/search/label/Passes%20xxx?zx=b5b42a71f25433e1
=================