Chia sẻ thủ thuật , game gủng các kiểu mời bạn vào chơi.game offline cấu hình khủng

Wednesday, February 27, 2013

Share Acc VIP share.vnn.vn

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Link: http://share.vnn.vn/
ID1: vnzoomvip
Pass: share.vnn.vn
ID2: vnzoomvip2
Pass: share.vnn.vn

ID3: ducuong001
Pass: 12345654321

ID4: quangchien001
Pass:12345654321