Chia sẻ thủ thuật , game gủng các kiểu mời bạn vào chơi.game offline cấu hình khủng

Monday, April 8, 2013

Acunetix Web Vulnerability Scanner 8 Full Crack + Key (Scan web)


Acunetix Web Vulnerability Scanner 8 Full Crack + Key

Hacker luôn tìm kiếm các lỗi XSS trong ứng dụng web của bạn như: bán hàng trực tuyến, form, trang đăng nhập, nội dung động. Bạn có thể phòng tránh điều này bằng cách quét ứng dụng web bằng Acunetix Web Vulnerability Scanner(WVS):
- Acunetix WVS tự động kiểm tra ứng dụng web, tìm các lỗi XSS, SQL Injection,…
- Tường lửa, SSL và locked-down server đều không hiệu quả đối với việc hack ứng dụng web
- Acunetix sẽ kiểm tra ứng dụng web, tìm lỗi code dẫn đến lỗi XSS
- Acunetix cũng kiểm tra các lỗi khác trong những ứng dụng web phổ biến như joomla, PHPbb
- Acunetix giúp xác định file có lỗi XSS, cho phép bạn sửa chúng trước hacker phát hiện ra.
Acunetix Web Vulnerability Scanner Version 8 có nhiều tính năng mới kiểm tra mức độ bảo mật của website, tự động truy cập và quét SVN, cải tiến khả năng kiểm tra Cross-site scripting (XSS) và sửa các lỗi khác.


Link download:

http://adf.ly/LZe9F

Hướng dẫn Cài đặt và Crack:

- Run file webvulnscan8.exe và tiến hành cài đặt như bình thường. Chú ý ở những bước sau:

- Sau khi cài đặt xong, copy 2 file Activation.exe và Wvs.exe vào thư mục cài đặt phần mềm (C:\Program Files\Acunetix\Web Vulnerability Scanner 8 hoặc C:\Program Files (x86)\Acunetix\Web Vulnerability Scanner 8)

- Tiếp theo mở Acunetix lên và điền các thông tin sau để kích hoạt:

License Key: 2e3b81463d2s56ae60dwe77fd54f7d60
Name: Hmily/[LCG]
ComPany: Www.52PoJie.Cn
Email: Hmily@Acunetix.com
Telephone: 110
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________